می 26, 2020
تعمیر سمعک

تعمیر سمعک -مینا آقا سلیمانی 09126142030

تعمیر سمعک تعمیر سمعک نیز مانند هر وسیله ی دیگری، بهتر است بطور مرتب انجام شود، تا سمعک شما به خوبی ودرستی  کار کند. بعضی از […]