دسامبر 8, 2019
سمعک

سمعک | مینا آقا سلیمانی 09126142030

سمعک چیست؟ سمعک درحقیقت یک تقویت کننده الکتریکی کوچک است و به افرادی که در شنیدن مشکل دارند کمک به سزایی می کند. بعضی از افراد […]