می 16, 2020
سمعک غرب تهران

سمعک غرب تهران -مینا آقا سلیمانی 09126142030

سمعک غرب تهران سمعک غرب تهران : سمعک وسیله الکترونیکی و ظریفی است  که صدا را تقویت کرده و به منظور کمک به افراد کم شنوا […]